NWZC PKTR „Leliwa” – 1 maja 2018 r.

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 14 Statutu Edycja 2017 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 1 maja 2018 r. godz. 13.00 na terenie parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego.
  2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Kwalifikacja okresu kandydackiego Pana Mariusza Ciak, Pana Piotra Bereś, Pana Janusza Rusin.
  5. Podjęcie uchwały nr 1 sprawie przyjęcia kandydatów w poczet członków PKTR „Leliwa”.
  6. Zapoznanie z uzgodnionymi zmianami w Statucie PKTR „Leliwa”.
  7. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia Statutu PKTR „Leliwa” Edycja 2018.
  8. Szkolenie z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
  9. Dyskusja
  10. Zamknięcie obrad.
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz