Wyjazd z PTTK O/Rzeszów – zmiana terminu

Planowany na 18 czerwca wyjazd z PTTK O/Rzeszów został przełożony ze względów formalno-prawnych na 3 lipca 2016 .r. Pewną przeszkodą było posiadanie paszportu dlatego też nie wszyscy członkowie i sympatycy mogli podjąć decyzję o wyjeździe za granicę na Ukrainę. Czterech członków ruszyło w kierunku przejścia w Malhowice-Niżankowice samochodem wyposażonym w profesjonalną platformę do przewożenia rowerów. Trzech przekroczyło granicę i udało się na 75 rocznicę obchodów pomordowania Polaków i Ukraińców przez NKWD. Mord więźniów NKWD dokonało w dniach 22-27 czerwca 1941 w ramach „ewakuacji” więzień. Mordowano nie tylko osoby zatrzymane w Dobromilu ale także sprowadzano kolumny więźniów (m.in. z więzienia przy ulicy Rokitniańskiej w Przemyślu) . Więźniów mordowano uderzając młotem w potylicę lub innym tępym narzędziem. Ciała pomordowanych wrzucano do szybu w pobliskiej warzelni soli w Lacku-Salinie (tzw. Solankach Dobromilskich). 3 lipca br. uroczystości odbyły się w Dobromilu i Lacku (obecnie jest to miejscowość Solanowatka ). W miejscu kaźni znajdują się tablice informacyjne niestety tylko w języku ukraińskim. Należy podjąć inicjatywę aby wypełnić tę lukę informacyjną i postawić tablice w języku polskim, niemieckim i angielskim. Takie działanie umożliwi zapoznanie się turystów z historią tego miejsca, nie tylko podczas uroczystych obchodów. Niestety po zmianie terminu uroczystości grupa członków PTTK O/Rzeszów nie mogła brać udziału w tej imprezie, również zabrakło nam rowerzystów z Przemyśla. Granicę przekroczyło ze strony Polskiej tylko 10 osób w tym my i oficjalna delegacja z Polski pracowników Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Byliśmy na miejscu kaźni, 10 osób z Polski i tłumy Ukraińców. Pozostawmy to bez komentarza … Pogoda była niesprzyjająca i ulewny deszcz przeszkodził nam aby zrobić dłuższą wycieczkę po Ukrainie, jak również czas ustalony na przejście odprawy paszportowej. Przekroczyliśmy granicę po imprezie w oznaczonym czasie i rowerami dotarliśmy do Przemyśla skąd PKP dojechaliśmy do miejsc zamieszkania. Wnioski nasuwają się same: 1. należy zwiększyć frekwencję (w tym celu członkowie Koła którzy nie mają wyrobionego paszportu powinni obligatoryjnie złożyć wnioski o ten dokument, gdyby w przyszłości 100 % członków posiadało paszporty możliwe byłoby organizowanie wyjazdów do krajów poza UE); 2. na stronach internetowych Koła oraz fb znajdą się stosowne informacje o planowanej imprezie oraz Zarząd Koła nawiąże bliższą współpracę w tym zakresie z organizatorem obchodów ze strony polskiej czyli Starostwem Powiatowym w Przemyślu; 3. wykorzystać należy również dostępne media (radio, telewizja, prasa) celem propagowania idei. Dobrym przykładem jest współpraca Koła z Radiem Rzeszów które ma duża liczbę aktywnych słuchaczy i promuje akcję rowerowe (audycja „Na dwóch Kółkach”; 4. na uroczystości zaprosimy rowerzystów z PTTK O/Rzeszów i zaprzyjaźnioną grupę z Przemyśla oraz działaczy ruchu Jarosław przyjazny rowerzystom. Tak zaplanowana impreza powinna się udać. Warto podkreślić naszą obecność i oddać cześć rodakom, którzy oddali życie byśmy żyli w pokoju. Cześć ich pamięci.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz