Przejazd PKP

Zarząd Koła otrzymał informację, iż SP Lubaczów jako organizator RRRN wystąpiło oficjalnie z wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczącym uruchomienia przejazdu PKP na trasie Rzeszów-Lubaczów-Rzeszów w dniu 26 maja br. z propozycją godzinową – optymalny przyjazd szynobusu z Rzeszowa do Lubaczowa, to godz. ok. 8:30, natomiast odjazd ok. godz. 20:30 – aktualnie organizator oczekuje na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego.

Jednocześnie Zarząd PKTR „Leliwa” dziękuje za zgłoszenia dotyczące przejazdu osobom zainteresowanym, które zgłosiły akces na post umieszczony na stronie PKTR „Leliwa”. Szacunkowe dane zostały przekazane oraz pozwoliły organizatorowi RRRN na prognozę dotyczącą przewozu rowerzystów i wystosowanie przedmiotowego wniosku.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz