Spotkanie z ministrem Kaczmarczykiem

Przebieg wydarzeń w dniu 28 lipca br. podczas spotkania z ministrem Kaczmarczykiem był następujący – oficjalnie wszystkich gości przywitał ks. prof. Witold Jedynak – Dyrektor Instytutu Socjologii UR. Następnie wprowadzenie do spotkania rozpoczął Pan Aleksander Bobko – Senator RP, po czym z prezentacją na temat „Wspieranie przez państwo organizacji społeczeństwa obywatelskiego” wystąpił Pan Wojciech Kaczmarczyk – sekretarz stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie głos zabierali uczestnicy spotkania podczas ogłoszonej panelowej dyskusji. Poruszono m.in. wiele problemów dotyczących działalności stowarzyszeń. Piotr Kubas (jako pierwszy uczestnik debaty!) zadał pytanie „Jako stowarzyszenie wielokrotnie angażujemy się w realizację przedsięwzięć związanych ze sportem, w tym też zadań zleconych. Niestety często spotykamy się z niechęcią lokalnej władzy do takiej współpracy. Czy istnieją jakieś plany rządu odnośnie ujednolicenia zasad współpracy między stowarzyszeniami a jednostkami samorządu terytorialnego?” od którego zaczęła się dyskusja. Nawiązano wiele kontaktów z innymi uczestnikami spotkania. Koło zamierza brać udział w kolejnych spotkaniach organizowanych przez Uniwersytet w Rzeszowie dotyczących ngo. Koło reprezentowali Prezes Zarządu Pan Tomasz Nalepa oraz Członek Honorowy Koła Pan Piotr Kubas.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz