Przejazd RRRN

Zarząd Koła informuje, iż organizator Roztoczańskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości podjął inicjatywę uruchomienia przejazdu jednostki PKP na trasie Rzeszów-Przeworsk-Lubaczów (tam i z powrotem) w dniu 26 maja br. Jednocześnie organizator RRRN zwrócił się z wnioskiem o określenie ilości chętnych członków Koła jak również jego sympatyków, którzy zdecydowaliby się na przejazd. W związku z powyższym Zarząd Koła prosi osoby zainteresowane udziałem w przedmiotowym rajdzie jak również przejazdem PKP o zgłoszenie swojego akcesu na adres e-mail: michalm714@gmail.com do dnia  22 marca br. Szacunkowe dane zostaną przekazane do organizatora RRRN.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz