Konsultacje z BRP SP Przeworsk

Zarząd Koła informuje, iż uzgodniono z BRP SP Przeworsk termin konsultacji zmian Statutu. Konsultacje zaplanowane są na  15 marca. Podczas konsultacji zostaną przedyskutowane zapisy i uzgodniona ich treść końcowa, która zostanie przedstawiona członkom na najbliższym walnym celem jej przegłosowania i uchwalenia zmian w Statucie.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz