Z prac Zarządu …

Zarząd Koła informuje, iż na posiedzeniu w dniu 4 marca br. przyjął nowelizację polityki archiwizacji oraz zapisano dodatkowe zapisy do edycji naszego Statutu, zgłoszone formalnie jako propozycja na NWZC PKTR „Leliwa” w dniu 24 lutego br.

Całość proponowanych zmian, które przedstawiono na NWZC PKTR „Leliwa” oraz formalnie ujęto w protokołach z posiedzenia Zarządu w miesiącu styczniu i marcu przesłano do konsultacji z BRP SP Przeworsk do mecenasa Andrzeja Kozaka celem omówienia i uzgodnienia prawidłowości zapisów. Aktualnie Zarząd Koła ustala termin konsultacji z BRP SP Przeworsk. Rezultat konsultacji zostanie przedstawiony członkom na najbliższym walnym po czym Zarząd Koła zgodnie z procedurą ustaloną przez SP Przeworsk prześle właściwe dokumenty celem wydania decyzji administracyjnej przez Pana Starostę i będziemy mieli znowelizowany Statut Edycja 2018.

Ponadto w wyniku dyskusji i wnioskami wynikającymi z dwóch przeprowadzonych archiwizacji dokumentów Koła (1 – za lata 2010-2016 oraz 2 – za 2017 r.) Prezes Zarządu Pan Michał Machaj zdecydował o wprowadzeniu zmian do obowiązującej polityki archiwizacji celem jej aktualizacji. Wprowadzone zmiany ułatwią w przyszłości prace zespołu archiwizacyjnego, w tym klasyfikację dokumentów.

NGAP negatywnie oceniła zgłaszane propozycje projektów konkursowych w miesiącu lutym. Zarząd Koła składa podziękowania zespołowi NGAP za ich trud i poświęcony czas.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz