Walne – rozliczenie sezonu 2017

To było bardzo ważne NWZC PKTR „Leliwa” na którym rozliczono działalność trzech Zarządów Koła w 2017 roku (Prezesi: Pan Tomasz Nalepa, Pan Stanisław Dawidowicz, Pan Michał Machaj). Historia jakby zatoczyła krąg bo już z taką sytuacją członkowie spotkali się w 2015 roku przy rozliczeniu sezonu za 2014 (wówczas nowy Zarząd Koła zaczynał jakby od zera. Opracował politykę bezpieczeństwa informacji, politykę archiwizacji, politykę finansowania, procedury planowania zamierzeń, procedury opłat i system opłat składek członkowskich, regulamin inwentaryzacji, zarchiwizował dokumenty Koła za lata 2010-2016, modyfikował Statut, przygotował protokół przekazania dokumentów oraz asortymentów, wydał Kronikę Koła, opracował profesjonalny folder, uczestniczył w pracach Kongresu Stowarzyszeń Województwa Podkarpackiego, zgłosił rajd do ETS i otrzymał wyróżnienie od MSiT oraz dopracował aktualny regulamin rajdów).

Zarówno dokumenty finansowe jak i sprawozdanie merytoryczne za sezon 2017 były przygotowane na wysokim poziomie. Tak więc uczestnicy walnego nie mieli dylematów jak głosować … Zarząd Koła pod kierownictwem Pana Michała Machaja otrzymał absolutorium. Tak więc nowy Zarząd okrzepł i przystępuje do wprowadzania swojej polityki. Bardzo nas to cieszy i życzymy mu pasma sukcesów.
Ponadto przedstawiony został Harmonogram Zamierzeń na 2018 rok – jest mniej zamierzeń ale nie powinno to wpłynąć na niższą frekwencję członków i naszych sympatyków. Zarząd postanowił w 2018 roku współpracować z: MOSiR Przeworsk, UG Zarzecze, UM Błażowa, UG Ostrów (Szk. Podst. Skrzyszów), PTTK O/Rzeszów, UM Przeworsk, SP Przeworsk, SP Lubaczów, RTR Rzeszów oraz z partnerem strategicznym NSB Sport Serwis. Walne tradycyjnie zakończyła dyskusja.

Zarząd Koła i członkowie uznali za priorytetowe zadanie – zabezpieczenie rajdów: Wiosennego z MOSiR, nasz sztandarowy czyli Jodłówka oraz Roztoczański Rajd Rowerowy Niepodległości – to zadania do maja. Zarząd w marcu przygotuje dodatkowe zmiany w Statucie które zgłosi do konsultacji BRP SP Przeworsk. Uzgodniony tekst zostanie przedstawiony członkom na najbliższym walnym, które wstępnie planuje Zarząd w dniu 1 maja br.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz