Z prac Zarządu

Zarząd Koła informuje, iż na swoim posiedzeniu w dniu 21 lutego br. pozytywnie zweryfikował kandydatów Panią Irenę Międlar i Pana Jacka Międlara którzy zostali zaliczeni w poczet członków PKTR „Leliwa”.  W związku z powyższym dokonano aktualizacji zakładki „Członkowie”. Ponadto KR uznała poprawność prowadzonej przez Zarządy Koła polityki finansowej w 2017 r. (Prot. KR Nr 4/KR/2017).

W uznaniu dużego wkładu pracy podczas archiwizacji dokumentów PKTR „Leliwa” Prezes Zarządu Pan Michał Machaj wyróżnił członka zwyczajnego Pana Roberta Machnicę. Serdecznie gratulujemy wyróżnionemu.

W dniu 22 lutego br. wykonano rekonesans trasy IV Roztoczańskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości wraz z Prezesem RTR. Uwagi przesłano do SP Lubaczów. Jak było na rekonesansie sami zobaczcie:

Przystanek nr 1 – Podlesie

Na trasie – mamy nadzieję, że w maju będzie inna pogoda …

Na kolejnym przystanku, tym razem w m. Płazów

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz