Z prac Zarządu

W dniu 28 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła na którym zdecydowano o zwołaniu NWZC PKTR „Leliwa”. Ponadto zakończono proces planowania imprez do Harmonogramu Zamierzeń na 2018 rok i zatwierdzono przedmiotowy Harmonogram. Zostanie on przedstawiony członkom Koła na walnym zebraniu w dniu 24 lutego br. Wprowadzono do niego wspólnie zabezpieczaną imprezę z RTR z siedzibą w Rzeszowie, a mianowicie IV Roztoczański Rowerowy Rajd Niepodległości planowany na dzień 26 maja br. na który już teraz wszystkich członków i sympatyków Koła serdecznie zapraszamy.

Jednocześnie Zarząd Koła informuje, iż KR uznała poprawność prowadzonej przez Zarząd Koła polityki finansowej w czwartym kwartale 2017 r. (Prot. KR Nr 3/KR/2017).

Ponadto dyskutowano zgłoszone zmiany Statutu Edycja 2017. Prezes Zarządu Pan Michał Machaj postanowił powyższe zmiany przedyskutować na NWZC PKTR „Leliwa”.

Dokonano analizy finansowej za 2017 r. – wszyscy członkowie opłacili składki. Zarząd zgłosi propozycję uatrakcyjnienia członkostwa w Kole na NWZC PKTR „Leliwa”.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w lutym, jak już jest to tradycją z niego również zostaną opracowane informacje dotyczące prac, uzgodnień, stanu członków itp.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz