Luty NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 14 Statutu Edycja 2017 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 24 lutego 2018 r. godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, przy ulicy Jagiellońskiej 10 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego.
  2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdań rozliczeniowych działalność Zarządu PKTR „Leliwa” za 2017 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe – protokół KR).
  5. Podjęcie uchwały nr 1 sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2017 r.
  6. Przedstawienie Harmonogramu Zamierzeń PKTR „Leliwa” na 2018 r.
  7. Szkolenie z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
  8. Dyskusja
  9. Zamknięcie obrad.
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz