Współpraca z RTR

Zarząd Koła informuje, iż nawiązał współpracę z Rzeszowskim Towarzystwem Rowerowym w zakresie zabezpieczania imprez sportowych. Współpraca odbywać się będzie na zasadach partnerskich. Jednocześnie życzymy Zarządowi RTR i jego członkom powodzenia w działaniach na niwie sportowej oraz szerokości na trasach rajdów.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz