Z prac Zarządu

Zarząd Koła informuje, iż w grudniu uzyskaliśmy decyzję Starosty Powiatu Przeworskiego w sprawie Statutu Edycja 2017, rozliczono grant pozyskany z UM Przeworsk, otrzymaliśmy odpowiedzi w zakresie współpracy w 2018 od innych podmiotów (proces planowania), wprowadziliśmy Politykę (Zasady) Finansowania w Kole, uregulowano sprawy materiałowe w Kole, otrzymaliśmy propozycję przydzielenia lokalu dla Koła w sołectwie Rozbórz, pozyskaliśmy nowych członków, rozpatrzono wnioski osób w trudnej sytuacji materialnej dotyczące zwolnienia z opłat składek członkowskich.

Zarząd Koła przypomni telefonicznie członkom korzystającym z ulgi o obowiązku dostarczenia do wglądu legitymacji uczniowskiej lub studenckiej z aktualnym terminem ważności legitymacji. W przypadku nie przedstawienia ważnej legitymacji zostaną naliczone składki członkowskie. Jednocześnie Prezes Zarządu Koła Pan Michał Machaj podjął decyzję by Komisja Rewizyjna oceniła politykę finansową Koła i wpływy ze składek członkowskich za IV kwartał br. Przedmiotowa decyzja związana jest z ukonstytuowaniem się nowego składu Zarządu Koła PKTR „Leliwa”.

Miło nam zakomunikować decyzję Kapituły Konkursu „Mój rower – Mój Trek”, która przyznała dodatkowe Nagrody naszym członkom Koła:

  • Pan Jerzy Kucha;
  • Pan Michał Machaj.

Zachęcamy by w 2018 r. brać udział w konkursie, który ma charakter wieloetapowy. Gratulujemy naszym członkom i życzymy powodzenia w dalszych etapach tego Konkursu.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz