Walne – koniec impasu

Zarząd Koła informuje, iż w dniu 25 listopada br. odbyło się NWZC PKTR „Leliwa” na którym zapadły wiążące decyzje w sprawie przyszłości Koła oraz kierunków współpracy z innymi podmiotami. Obecni członkowie odwołali z funkcji Prezesa Zarządu Pana Stanisława Dawidowicza, dokooptowano do składu Komisji Rewizyjnej Pana Roberta Machnicę, wybrano nowego Prezesa Zarządu którym został Pan Michał Machaj.

Ponadto  przyjęto zmiany w Statucie, które zostały skonsultowane z Biurem Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w dniu 7 listopada – odpowiedzialnym za konsultacje był Przedstawiciel PKTR „Leliwa” Pan Tomasz Nalepa oraz zatwierdzono nowy Statut PKTR „Leliwa” Edycja 2017. Omówiono aktywność aktualnego składu członków Koła i wydano nagrody. Wyróżnionymi członkami za aktywny udział w życiu Koła zostali: Pan Robert Machnica, Pan Adam Weselak, Pan Michał Machaj, Pan Jerzy Kucha, Pan Bogusław Kukla, Pan Andrzej Michna, Pani Katarzyna Skoczylas. Nagrodę główną za aktywność w sezonie 2017 – Rower Unibike otrzymał Pan Robert Machnica.  Nagrody wręczał Przedstawiciel NSB Sport Serwis Pan Tomasz Nalepa wraz z Członkami Zarządu. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Przeprowadzono szkolenie członków i nowych składów Komisji Rewizyjnej i Zarządu Koła z Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Ostatnim punktem programu walnego była dyskusja w ramach której ustalono: ponownie powołać Nieetatową Grupę Kronikarską, której zadaniem będzie napisanie Tomu II Kroniki za lata 2015-2017; NGAP – zajmie się nowym projektem grantu do którego wpisane będą zadania związane ze szkoleniem członków z zasad ruchu drogowego i jego kierowaniem, zakup nowych strojów i uwzględnienie kosztów logistycznych imprez organizowanych przez Koło; Koło nie będzie brało udziału w Obchodach Międzynarodowego dnia Holokaustu na Podkarpaciu; lokal PKTR „Leliwa” będzie w sołectwie Rozbórz, natomiast siedziba Koła nie ulega zmianie. Zarząd Koła został zobligowany do przesłania stosownej informacji do Dyrektora GOK Przeworsk Pana Łukasza Mroza.

W dalszej części dyskusji głos zabierali Prezes Zarządu Pan Michał Machaj oraz członkowie: Bogusław Kukla, Edward Krauz, Aleksander Międlar i nowy Skarbik Zarządu Pan Jerzy Kucha. Poruszano zagadnienie GPS i sponsorów w zakresie wsparcia inicjatywy charytatywnej Koła, nagrodami podczas rajdów będą akcesoria rowerowe zwiększające bezpieczeństwo jazdy (np. kaski rowerowe, światła itp.) a na zakończenie sezonu nagrodą główną ma być rower; nadal prowadzony będzie konkurs „Aktywni są wśród nas”; grupy rekonesansowe tras przyszłych rajdów będą składały się co najmniej z 3 osób; na stronach internetowych będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące rajdów (np. o nawierzchni, wzniesieniach, trudności trasy); przyjęto pomysł organizacji integracji członków i społeczeństwa lokalnego na zakończenie rajdów na wzór imprezy organizowanej w m. Skrzyszów.

Podziękowania za okazaną pomoc Zarządowi Koła oraz w zakresie organizacji rajdów przekazano Przedstawicielowi Koła Panu Tomaszowi Nalepie. Ponadto zwrócono uwagę, iż wszelkie komentarze i uwagi należy przekazywać na zebraniach walnych i roboczych. Niestosowne jest wypowiadanie ich poza Kołem.

Walne zebranie przebiegało w spokojnej atmosferze, dyskusja i zgłaszane wnioski były rzeczowe i wnoszące dużo do przyszłej działalności Koła. Teraz należy tylko je zrealizować czego życzymy nowemu składowi Zarządu Koła oraz nam jego członkom.

Wyróżnieni za aktywność w sezonie 2017:

Fotografie udostępnili Pan Jerzy Kucha i Pan Michał Machaj.

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz