Z prac Zarządu Koła

Zarząd Koła podjął uchwałę nr 1 w sprawie zwołania NWZC PKTR „Leliwa” w dniu 25 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w budynku SP Przeworsk w małej sali konferencyjnej. Harmonogram obrad walnego w załączniku. Ponadto zdecydował o nowym składzie NGAP w związku z możliwością pozyskania projektów grantowych dla Koła.

Jednocześnie zweryfikował regulamin rajdów dostosowując go do obowiązujących przepisów. Zarząd Koła zgłosił również stosowne zmiany do Statutu Edycja 2016. Konsultacje z BRP w SP Przeworsk zaplanowane są na dzień 7 listopada br. Został również zakupiony rower dla najbardziej aktywnego członka w tym sezonie. Zarząd Koła planuje równocześnie przekazanie nagród dla członków którzy spełnili warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Koło. Dodrukowano Kronikę Koła Tom I celem przekazania podmiotom wymienionym w ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (DzU 1996, nr 152, poz. 722). Tak więc informacja o naszym Kole została rozpropagowana do bibliotek gdzie naszą Kronikę będą mogli wypożyczyć czytelnicy. Tym samym wszystkie zadania określone w umowie nr 140/OSS/2017 zawartej z UM Przeworsk zostały wykonane i Zarząd przystąpił do rozliczenia przedmiotowej umowy grantowej. Zarząd wszczął procedurę planowania i skierował do podmiotów zapytanie o udział Koła w planowanych zamierzeniach w sezonie 2018. Oczekujemy na odpowiedzi do 30 grudnia br. Następnie dokonamy ich weryfikacji i wybierzemy najlepsze. Po czym zostanie zaplanowany Harmonogram Zamierzeń Koła w sezonie 2018 i przedstawiony na NWZC PKTR „Leliwa” w lutym, które będzie rozliczało sezon 2017 w tym merytoryczne i finansowe działania Zarządów. Wszystkie podmioty ujęte w przedmiotowym Harmonogramie Zamierzeń zostaną powiadomione jakie imprezy zostały przez Zarząd przyjęte. To działanie kończy procedurę planowania w naszym Kole.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz