II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. Informacje organizacyjne przekazane przez Panią Joannę Elżbietę Potaczek – sekretarza KSRWP.
Kongres rozpoczyna się o godzinie 9:00. Od godziny 7:00, będzie się można rozkładać na stoiskach. Stoiska będą przygotowane przez organizatorów. Od godziny 9:00 rozpoczyna się część merytoryczna Kongresu w Dużej Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas tej części odbędzie się również przedstawienie historyczne „Chrzest Polski” w wykonaniu Drużyny Grodu Horodna z Rzeszowa, a także pokaz akrobatyczny w wykonaniu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Rzeszowa.

Po części merytorycznej będzie część prezentacyjna na Holu UR, gdzie stowarzyszenia będą czynnie prezentować swój dorobek. Jest tu dowolność w tej kwestii. Wzorem roku ubiegłego będą pokazy musztry paradnej, koncerty, dramy historyczne oraz degustacja tradycyjnego jadła. Podczas tej części będzie również dla państwa przygotowany poczęstunek.

Proszę przygotować identyfikatory na stoisko – w formie stojącej wizytówki Państwa organizacji, rolapu itp (co Państwo) posiadacie, tak aby być rozpoznawalnym podczas Kongresu. Ponadto dorobek w formie stoisk będzie prezentowany przez cały czas trwania Kongresu od 9:00 do 16:00. Prosimy o przybycie więcej niż jednej osoby, z tego względu, że ktoś z Państwa musi być przy stoisku, i ktoś na Auli. Podsumowanie i zakończenie Kongresu odbędzie się w Dużej Auli UR o godz. 16:00. Jeśli posiadacie Państwo swoją stronę internetową to bardzo prosimy o zamieszczenie informacji o Kongresie. Jeśli nie posiadacie Państwo swojej strony, to może można będzie umieścić te informacje na stronie internetowej Państw gminy, miasta lub powiatu. Jeśli ktoś z Państwa chce (zgłosił to wcześniej w karcie zgłoszeniowej) aby w trakcie Kongresu na Holu przez cały dzień była prezentowana jego organizacja w postaci prezentacji multimedialnej to proszę do piątku 13 maja 2016 r. taką prezentację mi przesłać (nie więcej niż 10 slajdów).

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz