24 września – impreza charytatywna

Na wniosek Zarządu Koła Burmistrz Przeworska Pan Leszek Kisiel objął patronatem honorowym imprezę charytatywną „Rajd dla Hospicjum”. Istnieje możliwość wsparcia tego szlachetnego celu poprzez wpłaty na rachunek Koła prowadzony w: Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Przeworsku 83 1240 2597 1111 0010 3232 0902, w tytule przelewu należy umieścić dopisek: „Dla Hospicjum”. Ponadto Stowarzyszenie Przeworscy Patrioci przeprowadzi kwestę na ten cel podczas rajdu. Wyznaczona Komisja przeliczy zebrane datki oraz uwzględni przelewy z tytułem „Dla Hospicjum”. Całkowita kwota zebrana na ten cel zostanie przekazana na konto Hospicjum przelewem przez Panią Katarzynę Skoczylas – Skarbnika Koła.

Podczas rajdu przewidziano w czasie postoju w m. Opaleniska  pokaz ratowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku. Chętni będą mieli okazję poćwiczyć na fantomach i popracować z defibrylatorem. Zarząd Koła zapewni wodę i wafelki jako poczęstunek. Na zakończenie rajdu przewidziano losowanie pozyskanych nagród dla uczestników tej imprezy oraz wydanie posiłku regeneracyjnego, który zapewnia organizator rajdu – Hospicjum im. Św. Jadwigi w Przeworsku. Szczegóły na plakacie:

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz