Z prac Zarządu

Zarząd Koła informuje, iż dokonano rekonesansu wszystkich tras rajdów przewidzianych na październik w Harmonogramie Zamierzeń 2017: Rajd Ludzi Pracy – Skrzyszów, Rowerowy Rajd Jesienny – MOSiR Przeworsk, Z kolejką za pan brat – PKTR „Leliwa” i SP Przeworsk. Jednocześnie wszystkie podmioty zostały powiadomione i przesłano im trasy rajdów.

W dniu 11 września przedstawiciele Koła Pan Tomasz Nalepa i Pan Marcin Balawejder odbyli spotkanie ze Starostą Powiatu Przeworskiego Panem Zbigniewem Kiszką. Celem spotkania były wstępne uzgodnienia dotyczące imprezy kończącej sezon rowerowy -„Z kolejką za pan brat”, która planowana jest na dzień 22 października br. Pan Starosta zapoznał się ze złożonym pismem Zarządu Koła i zadał szereg pytań szczegółowych dotyczących planowania rajdu. Przedstawiciele w sposób profesjonalny odpowiedzieli na przedstawione zagadnienia przez Pana Starostę. Uzyskano wstępną aprobatę Pana Starosty dla koncepcji rajdu. Szczegóły techniczne zostaną uzgodnione z PZD Przeworsk. Rozmowa przebiegała dobrej atmosferze. Na zakończenie spotkania Pan Starosta Zbigniew Kiszka przekazał przedstawicielom PKTR „Leliwa” nowo wydany „Przewodnik po powiecie przeworskim” autorstwa Pana Łukasza Bajdy oraz w ramach patronatu honorowego zdecydował o przekazaniu kilku egzemplarzy przewodnika na nagrody dla uczestników rajdu.

W związku z zaistniałą sytuacją prawną oraz zgłaszanymi postulatami na posiedzeniach Zarządu Koła zdecydowano o rozpoczęciu prac związanych z nowelizacją Statutu PKTR „Leliwa” Edycja 2016. Nowe zapisy zostaną wstępnie uzgodnione z Biurem Prawnym Starostwa Powiatowego Przeworska, a następnie członkowie Koła zapoznają się z nowym Statutem i będą głosować w tej sprawie. W przypadku pozytywnej kwalifikacji tego dokumentu Zarząd Koła skieruje dokumenty objęte procedurą obowiązującą w Urzędzie Powiatu Przeworskiego i po zatwierdzeniu przez Pana Starostę nowy Statut wejdzie w życie.

Zarząd Koła podpisał umowę na wykonanie zadania publicznego z tematu „Ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. W ramach zgłoszonej i zaakceptowanej oferty zostanie zorganizowana impreza charytatywna „Rajd dla Hospicjum” planowana na dzień 24 września br. Ponadto zostanie wykonany dodruk Kroniki PKTR „Leliwa” Lata 2010-2014 Część I celem przekazania instytucjom wymienionym w ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (art. 1 i 5). Jednocześnie Zarząd Koła przewidział nagrodę dla aktywnego członka Koła – będzie to rower. Tak więc kontynuacja konkursu „Aktywni są wśród nas” doczekała się nagrody do której dążył poprzedni Zarząd.

Można jeszcze poprawić swoja statystykę biorąc udział w imprezach ujętych w Harmonogramie Zamierzeń – we wrześniu mamy dwie imprezy: 23.09 – Rajd z PTTK z okazji 65-lecia KT 32 O/Rzeszów (post 8.09.2017 r.) oraz 24.09 – „Rajd dla Hospicjum” (post 5.09.2017 r.). Zarząd zaprasza do wzięcia udziału w obu imprezach i życzy szczęścia. Najlepszy otrzyma rower na zakończenie sezonu na NWZC PKTR „Leliwa” planowanym na dzień 25 listopada br.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz