Sobota 23 września br. z PTTK

Zarząd Koła otrzymał scenariusz uroczystości z okazji Jubileuszu 65-lecia KT 32 PTTK O/Rzeszów. Jest tam również propozycja dla rowerzystów którą rekomendujemy i zapraszamy chętnych do udziału w tej imprezie. Szczegóły poniżej (informacje dla rowerzystów czcionką pochyłą).

Oddział PTTK w Rzeszowie i Koło Terenowe 32 zapraszają w dniu 23.09.2017 r. (sobota) na III Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną połączoną z Jubileuszem 65-lecia KT 32  „Pociąg do KT 32”– Dylągówka (Boska Dolina)

  1. Zbiórka uczestników o godz. 7.50 – Dworzec Główny PKS w Rzeszowie (stanowisko „M”).

Wyjazd o godz. 8.00. Przejazd do Przeworska. O godz. 9.00 wyjazd kolejką wąskotorową Przeworsk – Bachórz.

Wycieczki piesze (do wyboru):

  1. Szklary Tunel – Laskówka – Bachórz – czas przejścia ok. 4 godz. Przejazd autobusem do Dylągówki.

Wycieczkę poprowadzi: Tadeusz Gałązka

  1. Szklary Tunel – Laskówka – Jawornik Polski  – czas przejścia ok. 4 godz. Przejazd autobusem do Dylągówki.

Wycieczkę poprowadzi: Łukasz Kuczmarz

  1. Szklary – Księży Las – Dylągówka – czas przejścia ok. 4 godz. Wycieczkę poprowadzi: Daniel Loegler
  2. Przejazd autokarem na trasie: Bachórz – Harta Berlin, przejście piesze: Harta Berlin – Kota (416) – Dylągówka – czas przejścia ok. 3 godz. Wycieczkę poprowadzi: Stanisław Polański
  3. Wycieczka „Mama, tata i ja” – trasa dla najmłodszych pod opieką

Przejazd autokarem na trasie: Bachórz – Piątkowa, trasa piesza: Piątkowa – Dylągówka  czas przejścia ok. 3 godz.

Wycieczkę poprowadzą: Renata Ferenc-Pupek, Andrzej J Wesół

 Trasa R – rowerowa: zbiórka 6.40 – Rynek, przed budynkiem PTTK. Wyjazd godz. 6.50 Przejazd trasą: Rzeszów – Biała – Kielnarowa – Hadle Szklarskie. Wsiadamy do kolejki – przejazd kolejką do Bachórza. Dalsza trasa rowerami do Dylągówki – udział w zakończeniu Sztafety – powrót rowerami do Rzeszowa. Łącznie przejedziemy ok. 85 km!!  Obowiązują zasady z wycieczek rowerowych m.in: kask, oświetlenie roweru, podstawowe narzędzia (dętki, łatki) itd.

Trasę poprowadzą: Barbara i Julian Podsiadło

  1. Zakończenie Sztafety z poczęstunkiem (ciepłe napoje, kiełbaska, niespodzianka) – Dylągówka Boska Dolina. Planowany  powrót do Rzeszowa ok. godz. 17.00-18.00
  2. Ogłaszamy też konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Na szlaku z Kołem Terenowym 32” (format prac A3). Termin składnia prac w biurze ZO PTTK do dnia 18.09.2017 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na zakończeniu sztafety w dniu 23.09.2017 r.

Wpisowe:        20 zł    najmłodsi uczestnicy z trasy „Mama, tata i ja”

             30 zł    młodzież szkolna – uczestnicy trasy rowerowej

                      50 zł    pozostali uczestnicy

 W ramach wpisowego zapewniamy:

– przejazd autokarem,

– ubezpieczenie dla członków PTTK,

– opieka przewodnika,

– przejazd kolejką wąskotorową,

– pamiątkowy znaczek i okolicznościową pieczątkę,

– punkty do odznak: GOT, OTP, ROK, KOT, Turysta-Przyrodnik, Turysta Senior

– poczęstunek w „Boskiej Dolinie” w Dylągówce.

Zapisy i wpłaty w Biurze Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2, II piętro, (tel. 17 85 367 55) –

do 18.09.2017 (poniedziałek) Osoby nie będące członkiem PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz