Propozycja PTTK – „60+”

Zarząd Koła otrzymał propozycję szkolenia rowerzystów „60+” w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego od Koła Rowerowego przy PTTK O/Rzeszów. Zapisy chętnych osób na szkolenie do 10 września br.:

 • tel.: 17 85-367-55
 • adres e-mail: pttk@pttk.rzeszow.pl   z dopiskiem „Barbara Podsiadło – 60+”. Szczegóły poniżej.

  Realizacja bezpłatnego warsztatu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który skierowany jest do osób z pokolenia 60+ tj. seniorów-kierowców, seniorów-rowerzystów, a także seniorów-pieszych będzie możliwa po zebraniu grupy chętnych osób.

Warsztat jest częścią szerszej akcji informacyjno – edukacyjnej prowadzonej pod hasłem „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”. Wszystkie działania w ramach akcji odbędą się na terenie 5 województw: mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego.

Zakres tematyczny warsztatu został podzielony na 4 moduły i obejmuje m.in.:

I moduł

 • pokazanie seniorom-rowerzystom i seniorom-kierowcom zagrożeń ruchu drogowego wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po drodze,
 • wskazanie osobom 60+ wzorcowych postaw i zachowań na drodze, z którymi powinni się identyfikować,

II moduł

 • przedstawienie konsekwencji nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego,
 • przypomnienie uczestnikom o prawach i obowiązkach oraz spoczywającej na nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego,

III moduł

 • zaprezentowanie przykładów stosowania elementów odblaskowych,

IV moduł

 • zwrócenie uwagi uczestników w stronę zachodzących wraz z wiekiem zmian fizjologicznych i psychomotorycznych wpływających na percepcję i możliwość kierowania pojazdami,
 • przybliżenie uczestnikom możliwych i groźnych efektów ubocznych przyjmowania leków i ziół, które mogą wpływać na zdolność kierowania pojazdem.

W zależności od możliwości lokalowych, podczas warsztatu wykorzystane mogą zostać dodatkowe elementy takie, jak:

 • prezentacja multimedialna,
 • ścianka dydaktyczna (5m x 2m) – składająca się z 5 osobnych rollupów,
 • plansza wielkoformatowa (7m x 5m),
 • warsztat rowerowy, w którym uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego przeglądu technicznego roweru i uzupełnić ewentualne braki w oświetleniu rowerowym.

Ponadto, uczestnicy warsztatu otrzymają komplet materiałów dydaktycznych, a w tym ściągę i naklejkę bezpieczeństwa oraz elementy odblaskowe i certyfikat.

Czas trwania warsztatu przewidziano na 3 godziny zegarowe, z możliwością modyfikacji i dostosowania do oczekiwań i potrzeb grupy docelowej i/lub charakteru wydarzenia przy ewentualnej realizacji warsztatu, jako dodatkowego elementu.

Zarząd Koła rekomenduje tę inicjatywę. Zachęcamy do zapisów.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz