Procedura powiadamiania SMS dla członków PKTR

Została wprowadzona procedura powidamiania SMS dotycząca członków PKTR „Leliwa”:
1. W celu zwiększenia dyscypliny stawiennictwa na rajdach członkowie Koła będą powiadamiani o terminach rajdów SMS-em.
2. Powiadamianie zostaje uruchamiane na polecenie członków Zarządu Koła.
3. Odpowiedzialnym za wysłanie SMS jest administrator strony internetowej Pan Marcin Szewczyk.
4. Otrzymany SMS każdy członek ma obowiązek potwierdzić.
5. System powiadamiania SMS wprowadza się od kwietnia 2016 r. jako stałą procedurę informacji wszystkich członków lub wybranych grup o przedmiotowych przedsięwzięciach.
6. Treść komunikatów redaguje administrator strony internetowej w uzgodnieniu z członkiem Zarządu Koła wydającym dyspozycję realizacji powiadomienia.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz