Z prac Zarządu – czerwiec 2021

Wiceprezes-Sekretarz Zarządu Pan Marian Wołowiec przedstawił ocenę przesłanych informacji z obszaru konkursu projektów dla ngo – projekt „Sport na grubo” przez NGAP został zakwalifikowany pozytywnie, pozostałe dwa projekty negatywnie ponieważ nie spełniały celów ujętych w Statucie PKTR „Leliwa” Edycja 2018. Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy… Continue reading

Iskań 2021

RTR i PKTR „Leliwa” Zabezpieczają rajd w Iskanii (gmina Dubiecko). Przedmiotowa impreza zaplanowana jest w terminie – 20 czerwca 2021. Start:  Szkoła Podstawowa w Iskanii Czas: 11.00 Wpisowe: 15 zł Kontakt: Piotr Łabudzki: 697-034-600 Zgłoszenia prosimy kierować do organizatora rajdu – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iskanii – tel.: 16 651 19 62 Główna… Continue reading

NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 27 czerwca 2021 r. po rajdzie do Tuligłów w lokalu GOSiR Zarzecze z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego. Sprawdzenie… Continue reading