Z prac Zarządu – styczeń 2021

Dla celów formalnych stwierdza się, iż Zarząd PKTR „Leliwa” w uzgodnieniu z NGAP przekazał wnioski z działalności w ankiecie dotyczącej badania organizacji Klon/Jawor we współpracy z portalem ngo.pl sprawdzające, jak organizacje społeczne radzą sobie działając w warunkach pandemii. Link do ankiety „Organizacje wobec pandemii”: https://panel.ngo.pl/index.php/755819?lang=pl, wyniki badań zostaną udostępnione jako… Continue reading