Z prac Zarzadu – grudzień 2020

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w IV kwartale 2020 r. – w miesiącu listopadzie odnotowano 1 wpłatę. Do osób zalegających z opłatą składek członkowskich zostały przesłane SMS przez Skarbnika Zarządu informujące o zaległości. Wyznaczono termin wpłat zaległości do 24 grudnia 2020. Do… Continue reading

NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd Koła z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 19 grudnia 2020 r. godz. 13.00 poprzez komunikator Skype z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie… Continue reading

Z prac Zarządu – listopad 2020

Prezes Zarządu RTR Pan Tomasz Nalepa przekazał informację w trybie roboczym, iż otrzymał zaproszenie do udziału w 3 spotkaniu w ramach opracowania dotyczącego Audytu potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego. Wnioski z konferencji oraz opis wydarzenia zostaną udostępnione na kanałach RTR (strona internetowa, fb). Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację… Continue reading