Nie jedziemy na kresy …

W związku z informacją przekazaną przez Zarząd RTR, Prezes PKTR „Leliwa” odwołuje wspólne zabezpieczenie Rajdu Mohorta planowanego w dniach 31.07-02.08.2020. Celem rajdu była propagacja zasad polskiego dowódcy na kresach jak również przypomnienie jego wizerunku. Oprócz planowanego przejazdu na kresy pomysłem były warsztaty regionalne. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju… Continue reading

Z prac Zarządu – lipiec 2020

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przypomniał o obowiązku uiszczania opłat składek członkowskich zgodnie z zadeklarowaną procedurą. Termin dla systemu 12-miesięcznego upływa 25 lipca. W zakresie „Rajdu Mohorta” ustalono, że rajd ten nie odbędzie się. Pomysł zostaje przeniesiony na przyszły rok. UM Błażowa poinformował, że podjął decyzję o odwołaniu Rodzinnego Rajdu Rowerowego planowanego… Continue reading