Z prac Zarządu – maj 2020

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w II kwartale 2020  – w miesiącu kwietniu nie odnotowano wpłat z tytułu składek członkowskich. Proponuję się umieszczanie odpowiednich komunikatów do 7 dni przed terminem planowanej imprezy w Harmonogramie Zamierzeń aby uniknąć błędnych interpretacji oraz dodatkowych zapytań… Continue reading

PTTK odwołuje wycieczkę na Roztocze

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informację od organizatora imprezy rowerowej o odwołaniu wycieczki rowerowej na Roztocze planowanej w dniach 22-24 maja br. Jednocześnie organizator zapewnił o powiadomieniu w zakresie następnych decyzji które dotyczą organizacji imprez przez PTTK O/Rzeszów Sekcję Rowerową. Prosimy śledzić komunikaty związane z organizacją imprez rowerowych.

Nie będzie imprezy w Stryju

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informację od organizatora imprezy Кубок Стрия XCO 2020 (Cross-Country „Cup of Stryj XCO 2020”) na Ukrainie planowanej w dniu 24 maja br. o odwołaniu imprezy ze względu na stan zdrowotny kraju. Impreza została przeniesiona na wrzesień 2020.   Proszę śledzić komunikaty w zakresie imprez.

Rajd w Czechach odwołany

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informacje od organizatora rajdu rowerowego Europejski Dzień Kolarstwa – Trójstyk; XX Jubileuszowy Rajd do Źródeł Olzy planowanego w dnia 15-17 maja 2020 o odwołaniu imprezy ze względu na sytuację zdrowotną w kraju. Proszę śledzić kolejne komunikaty. Niektóre z odwołanych imprez są przenoszone do realizacji w nowych… Continue reading

NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 23 maja 2020 r. godz. 18.30 poprzez komunikator Skype z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności…. Continue reading

Z prac Zarządu – kwiecień 2020

W związku wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce w zakresie zakażeń koronawirusem COVID-19 przedłuża się termin przyjęcia zażaleń i wniosków kierowanych do członków Zarządu PKTR „Leliwa” do dnia 15 czerwca 2020. Zażalenia i inne zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej na wskazany adres w zakładce „Kontakt”. W zakresie imprez ujętych w… Continue reading