Z prac Zarządu – luty 2020

Zarząd PKTR „Leliwa” podjął ostateczną kwalifikację zgłaszanych imprez przez podmioty współpracujące w tym zakresie oraz prześle informację do podmiotów o swojej decyzji co oznacza, że został przyjęty do realizacji Harmonogram Zamierzeń w sezonie 2020. Dla celów ewidencyjnych stwierdza się, iż w dniu 14 lutego 2020 r. Prezes Zarządu Pan Michał… Continue reading