16 UETC w Bośni i Hercegowinie

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informację o 16 Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej UECT w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina) w dniach 4-11 lipca 2020 roku, przesłaną przez PTTK O/Rzeszów: Komunikat: W związku z odbywającym się w tym roku 16 Europejskim Tygodniem Turystyki Rowerowej UECT prosimy osoby chętne uczestniczyć w tym wydarzeniu o rozważenie spraw związanych z rejestracją… Continue reading

Z prac Zarządu – styczeń 2020

W celu formalnym stwierdza się, iż NGAP opracowała wniosek projektu na konkurs ogłoszony przez UM Przeworsk, proponowana kwota 10000,00 zł. Burmistrz Miasta Przeworska Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. przyznał kwotę 3000,00 zł na realizację przedmiotowych zadań ujętych w projekcie. Prezes PKTR „Leliwa” Pan Michał Machaj dokonał… Continue reading