Impreza na orientację z PTTK O/Rzeszów

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informację o imprezie „XXVII Mikołajki z InO” planowanej w dniu 7 grudnia 2019, w ramach której istnieje możliwości zdobycia punktów na odznakę „Imprezy na Orientację”. Organizatorem imprezy jest Koło Terenowe PTTK nr 32 w Rzeszowie. Zapraszamy w imieniu organizatora do aktywnego uczestnictwa – szczegóły na tablicy… Continue reading

Z prac Zarządu – listopad 2019

Zarząd Koła informuje, iż Przewodniczący NGAP przedstawi propozycję zagadnień do ujęcia w projekcie składanym do UM Przeworsk dotyczącą sezonu 2020 na NWZC PKTR „Leliwa”. Pamiętajmy o fakcie rocznicy powstania Koła – w 2020 przypada 10 rocznica, czyli będziemy obchodzić mały jubileusz. Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha do osób zalegających ze… Continue reading

NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 23 listopada 2019 r. o  godz. 14.00 w MOSiR Przeworsk, przy ulicy Budowlanych 9 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia…. Continue reading