Co nam przyniosło walne …?

24 listopada odbyło się NWZC PKTR „Leliwa” którego celem było podsumowanie Sezonu 2018 w naszym Kole. Przedstawiono analizę oraz wyniki zaprezentowano na wykresach. Jednocześnie zatwierdzono poprawki do Statutu PKTR „Leliwa” tak więc mamy nowy Statut Koła Edycja 2018. W zakresie współpracy z podmiotami zagranicznymi uczestnicy walnego wysłuchali gościa zaproszonego Pana… Continue reading

24 listopada 2018 r. – NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 14 Statutu Edycja 2017 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 24 listopada 2018 r. godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, przy ulicy Jagiellońskiej 10 z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia…. Continue reading