Rekonesans rowerowy trasy RRRN

Zarządy RTR i PKTR „Leliwa” uzgodniły z organizatorem RRRN termin rekonesansu grupy rowerowej na 13 kwietnia br. Z przedmiotowego objazdu trasy zostaną opracowane i przesłane uwagi w zakresie zabezpieczenia kolumny marszowej. Podczas rekonesansu zapadną ostateczne decyzje o miejscach postoju i zatrzymań kolumny marszowej. To ostatnie przedsięwzięcie obu Zarządów przed planowanym… Continue reading