Walne – rozliczenie sezonu 2017

To było bardzo ważne NWZC PKTR „Leliwa” na którym rozliczono działalność trzech Zarządów Koła w 2017 roku (Prezesi: Pan Tomasz Nalepa, Pan Stanisław Dawidowicz, Pan Michał Machaj). Historia jakby zatoczyła krąg bo już z taką sytuacją członkowie spotkali się w 2015 roku przy rozliczeniu sezonu za 2014 (wówczas nowy Zarząd Koła… Continue reading

Z prac Zarządu

Zarząd Koła informuje, iż na swoim posiedzeniu w dniu 21 lutego br. pozytywnie zweryfikował kandydatów Panią Irenę Międlar i Pana Jacka Międlara którzy zostali zaliczeni w poczet członków PKTR „Leliwa”.  W związku z powyższym dokonano aktualizacji zakładki „Członkowie”. Ponadto KR uznała poprawność prowadzonej przez Zarządy Koła polityki finansowej w 2017 r…. Continue reading

Nuga Best

Zarząd Koła pozyskał informację o wachlarzu propozycji zdrowotnych firmy Nuga Best. Firma Nuga Best łączy nowoczesne technologie z naturalnymi metodami leczniczymi. Propozycja dotyczy bezpłatnego masażu zdrowotnego w zakresie: prostowanie i rozciąganie kręgosłupa; elektrostymulacja mięśni i nerwów, promieniowanie podczerwone, ceramika turmalinowa, akupresura, termopunktura. Czas zabiegu 80 min.

Z prac Zarządu

W dniu 28 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła na którym zdecydowano o zwołaniu NWZC PKTR „Leliwa”. Ponadto zakończono proces planowania imprez do Harmonogramu Zamierzeń na 2018 rok i zatwierdzono przedmiotowy Harmonogram. Zostanie on przedstawiony członkom Koła na walnym zebraniu w dniu 24 lutego br. Wprowadzono do niego wspólnie zabezpieczaną… Continue reading

Luty NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 14 Statutu Edycja 2017 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 24 lutego 2018 r. godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, przy ulicy Jagiellońskiej 10 z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia…. Continue reading