Turnus zimowy Marina

Zarząd Koła otrzymał informację od organizatora ferii zimowych, iż są wolne miejsca, tekst komunikatu poniżej: „Zima i śnieg przypomniały sobie o dzieciach na feriach. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na półkolonię narciarską rozpoczynającą się od poniedziałku. Jeździmy na stoki do Gogołowa, Strzyżowa lub Handzlówki. Oprócz jazdy na nartach, deskach w… Continue reading

Archiwizacja

Zarząd Koła informuje, iż zakończono prace archiwizacyjne dokumentów Koła za 2017 rok. Aktualnie tomy dokumentów przekazano do zakładu introligatorskiego celem zszycia i oprawy. Tak więc powinien być dotrzymany termin zakończenia prac zgodnych z ustawą czyli do dnia 15 lutego. To nowa jakość wprowadzona przez Zarząd, którym kierował Pan Tomasz Nalepa…. Continue reading

Współpraca z RTR

Zarząd Koła informuje, iż nawiązał współpracę z Rzeszowskim Towarzystwem Rowerowym w zakresie zabezpieczania imprez sportowych. Współpraca odbywać się będzie na zasadach partnerskich. Jednocześnie życzymy Zarządowi RTR i jego członkom powodzenia w działaniach na niwie sportowej oraz szerokości na trasach rajdów.

Z prac Zarządu

Zarząd Koła informuje, iż w grudniu uzyskaliśmy decyzję Starosty Powiatu Przeworskiego w sprawie Statutu Edycja 2017, rozliczono grant pozyskany z UM Przeworsk, otrzymaliśmy odpowiedzi w zakresie współpracy w 2018 od innych podmiotów (proces planowania), wprowadziliśmy Politykę (Zasady) Finansowania w Kole, uregulowano sprawy materiałowe w Kole, otrzymaliśmy propozycję przydzielenia lokalu dla Koła… Continue reading