Błyskawica

Zarząd Koła przypomina i serdecznie zaprasza na dwie imprezy we wrześniu: 1/ w dniu 23.09.2017 r. (sobota) na III Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną połączoną z Jubileuszem 65-lecia KT 32  „Pociąg do KT 32”– Dylągówka (Boska Dolina); 2/ w dniu 24.09.2017 r. (niedziela) na imprezę charytatywną „Rajd dla Hospicjum”. Życzymy niezapomnianych wrażeń… Continue reading

24 września – impreza charytatywna

Na wniosek Zarządu Koła Burmistrz Przeworska Pan Leszek Kisiel objął patronatem honorowym imprezę charytatywną „Rajd dla Hospicjum”. Istnieje możliwość wsparcia tego szlachetnego celu poprzez wpłaty na rachunek Koła prowadzony w: Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Przeworsku 83 1240 2597 1111 0010 3232 0902, w tytule przelewu należy umieścić dopisek:… Continue reading

Z prac Zarządu

Zarząd Koła informuje, iż dokonano rekonesansu wszystkich tras rajdów przewidzianych na październik w Harmonogramie Zamierzeń 2017: Rajd Ludzi Pracy – Skrzyszów, Rowerowy Rajd Jesienny – MOSiR Przeworsk, Z kolejką za pan brat – PKTR „Leliwa” i SP Przeworsk. Jednocześnie wszystkie podmioty zostały powiadomione i przesłano im trasy rajdów.

Informacja MSiT – ETS 2017

Zarząd Koła otrzymał informację od MSiT, iż znaleźliśmy się w gronie pierwszych 150 organizatorów, zarejestrowanych do Europejskiego Tygodnia Sportu. W związku z powyższym, Koło otrzyma gadżety promocyjne których wysyłka zaplanowana jest na drugą połowę sierpnia. Koło otrzymało paczkę, a asortymenty zostaną wydane uczestnikom „Rajdu dla Hospicjum” w dniu 24 września za… Continue reading