Drugi termin walnego – 2017.05.01

W dniu dzisiejszym Zarząd Koła zwołał NWZC PKTR „Leliwa”. Równocześnie Zarząd Koła zaprosił na zebranie byłego Prezesa Zarządu Pana Tomasza Nalepę. Niestety członkowie Koła nie dopisali, stawiło się 10 osób co oznacza, iż nie uzyskano kworum potrzebnego do podejmowania uchwał. W związku z powyższym Zarząd Koła podjął decyzję i wyznaczył… Continue reading

Walne – co dalej …

Jutro czeka nas wybór Prezesa Zarządu Koła. To ważna funkcja. Osoba, która podejmuje trud kierowania Kołem zasługuje na szacunek i jednocześnie ciąży na niej odpowiedzialność za przyszłość stowarzyszenia. Dlatego jutrzejszy wybór winien być przemyślany. Każdy z nas – członków Koła powinien się zastanowić nad zgłaszaną kandydaturą. Musimy rozważyć czy może… Continue reading

Rajd z PTTK

2 kwietnia odbył się Rajd primaaprilisowy do „Świętych Kamieni”, którego organizatorem było Koło Rowerowe PTTK O/Rzeszów. Zarząd Koła zgłosił do rajdu 3 chętnych członków Koła oraz dwóch sympatyków. Ostatecznie udział w rajdzie wzięli: Członkowie Honorowi – Pan Piotr Kubas i Pan Marcin Balawejder, Członek Zwyczajny Pan Dariusz Romanów oraz sympatyk… Continue reading