III Przeworski Bieg Mikołajkowy

Zarząd Koła zaprasza do aktywnego udziału w III Przeworskim Biegu Mikołajkowym zarówno członków Koła jak i jego sympatyków. Koło zabezpieczy przedmiotowy bieg wystawiając patrole rowerowe. Odpowiedzialny za zabezpieczenie przebiegu imprezy ze strony Koła jest Członek Honorowy Pan Jerzy Doluk, który nie po raz pierwszy będzie prowadził biegaczy na trasie biegu…. Continue reading

Film – TV Przeworsk

Zarząd Koła informuje, że został nakręcony film „Cienie Przeworskiej Nekropolii, Zasłużeni dla Przeworska i Regionu” , którego premiera odbędzie się 24 listopada 2016 r.  o godz. 18.00 w kinie „Warszawa”  w Przeworsku. Prezes Koła Pan Tomasz Nalepa został zaproszony przez TV Przeworsk do udziału w filmie i wygłoszeniu kilku kwestii o zasłużonych osobach dla miasta Przeworska…. Continue reading

Prace nad Kroniką Koła

Zarząd Koła informuje, iż zakończono pracę nad Kroniką Koła. Autorami Kroniki Przeworskiego Koła Turystyki Rowerowej „Leliwa” Lata 2010-2014 Część I są: Pan Krzysztof Sochacki i Pan Marcin Szewczyk. Trud redakcji Kroniki podjął Pan Marcin Szewczyk, natomiast za adiustację tekstu odpowiedzialny był Pan Błażej Tereszkiewicz pracownik ZAZ Wola Rafałowska. Korekty dokonał… Continue reading

NWZC PKTR „Leliwa” – 26.11.2016 r.

Zarząd Koła informuje, iż zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/PZ/2016 z dnia 5 listopada 2016 r. ustala się odbycie NWZC PKTR „Leliwa” na dzień 26 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku – mała sala konferencyjna. Na zebranie zostali zaproszeni pomysłodawcy Inicjatyw Obywatelskich: Pan Mateusz Wojtyna… Continue reading

Inicjatywa Obywatelska: wyznaczenia ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej 94

W związku z trwającą wymianą nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi krajowej 94 przez miasto Przeworsk (dawna E4) obejmujący odcinek od stacji paliw ORLEN do stacji paliw LOTOS (od km 633+400 do km 637+450) zwracam się do GDDKiA-Rzeszów z inicjatywą obywatelską  spowodowanie wyznaczenia na remontowanym odcinku pasów dla rowerzystów. Stan faktyczny… Continue reading