Spotkanie z ministrem Kaczmarczykiem

Przebieg wydarzeń w dniu 28 lipca br. podczas spotkania z ministrem Kaczmarczykiem był następujący – oficjalnie wszystkich gości przywitał ks. prof. Witold Jedynak – Dyrektor Instytutu Socjologii UR. Następnie wprowadzenie do spotkania rozpoczął Pan Aleksander Bobko – Senator RP, po czym z prezentacją na temat „Wspieranie przez państwo organizacji społeczeństwa… Continue reading