Z prac Zarzadu – grudzień 2020

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w IV kwartale 2020 r. – w miesiącu listopadzie odnotowano 1 wpłatę. Do osób zalegających z opłatą składek członkowskich zostały przesłane SMS przez Skarbnika Zarządu informujące o zaległości. Wyznaczono termin wpłat zaległości do 24 grudnia 2020. Do… Continue reading

NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd Koła z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 19 grudnia 2020 r. godz. 13.00 poprzez komunikator Skype z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie… Continue reading

Z prac Zarządu – listopad 2020

Prezes Zarządu RTR Pan Tomasz Nalepa przekazał informację w trybie roboczym, iż otrzymał zaproszenie do udziału w 3 spotkaniu w ramach opracowania dotyczącego Audytu potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego. Wnioski z konferencji oraz opis wydarzenia zostaną udostępnione na kanałach RTR (strona internetowa, fb). Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację… Continue reading

Z prac Zarządu – październik 2020

Prezes Zarządu Pan Tomasz Nalepa przekazał informację w trybie roboczym, iż otrzymał zaproszenie do udziału w cyklicznych spotkaniach w ramach opracowania dotyczącego Audytu potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego. Wnioski z konferencji oraz opis wydarzenia zostaną udostępnione na kanałach RTR (strona internetowa, fb, Twitter). Do osób zalegających z opłatą składek członkowskich… Continue reading

Podwójne Święto …

11 października2020 odbył się JRR z MOSiR Przeworsk i jednocześnie zgodnie z decyzją Prezesa PKTR „Leliwa” Pana Michała Machaja rajd z okazji X-lecia Koła. Była to przemyślana decyzja i słuszna bo aktualnie nie ma możliwości zorganizowania żadnej imprezy. Po raz kolejny Prezes PKTR „Leliwa” przewidział prawdopodobieństwo wystapienia utrudnień i wykazał… Continue reading

Z prac Zarządu – wrzesień 2020

W nowym sezonie 2021 NGAP sugeruje zgłoszenie PKTR „Leliwa” do konkursu „Rowerowa Stolica Polski”. Skarbnik Zarządu poinformawał, że w miesiącu sierpniu odnotowano 2 wpłaty z tytułu składek członkowskich. Do osób zalegających z opłatą składek członkowskich zostanie wysłana informacja z kwotą zaległości. Do najważniejszych zadań należą zabezpieczenia imprez: RLM 6.09.2020; RLP 26.09.2020; JRR 11.10.2020; X-lecie PKTR… Continue reading

Skrzyszów już za nami …

Kilku członków RTR, a naszych kolegów po fachu, postanowiło tradycyjnie dotrzeć do Skrzyszowa dzień przed rajdem aby przedyskutować trasę i sposób zabezpieczenia skrzyżowań mających wpływ na bezpieczeństwo kolumny rowerzystów. Korzystaliśmy z zakwaterowania w Hotelu „Rajski Ogród”. Zgodnie z Harmonogramem Zamierzeń 26 września br. odbył się RLP – to już IX… Continue reading