Iskań 2021

RTR i PKTR „Leliwa” Zabezpieczają rajd w Iskanii (gmina Dubiecko). Przedmiotowa impreza zaplanowana jest w terminie – 20 czerwca 2021. Start:  Szkoła Podstawowa w Iskanii Czas: 11.00 Wpisowe: 15 zł Kontakt: Piotr Łabudzki: 697-034-600 Zgłoszenia prosimy kierować do organizatora rajdu – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iskanii – tel.: 16 651 19 62 Główna… Continue reading

NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 27 czerwca 2021 r. po rajdzie do Tuligłów w lokalu GOSiR Zarzecze z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego. Sprawdzenie… Continue reading

Z prac Zarządu – maj 2021

Wiceprezes-Sekretarz Zarządu Pan Marian Wołowiec przedstawił ocenę przesłanych informacji z obszaru konkursu projektów dla ngo przesyłanych przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku za kwiecień 2021 r. opracowaną przez NGAP. Projekt „Równać Szanse – Małe Granty!” przez NGAP został zakwalifikowany pozytywnie. Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek… Continue reading

Komunikat „Jodłówka”

Zarząd PKTR „Leliwa” podjął decyzję, iż w związku z sytuacją zdrowotna w kraju oraz ograniczeniami w zakresie ilościowego udziału uczestników w imprezach termin Rajdu „Jodłówka” zostaje przesunięty. Chętni którzy planują wziąść udział w rajdzie proszeni są o śledzenie komunikatów. Komunikat o przeprowadzeniu rajdu wraz z nowym terminem zostanie podany z… Continue reading

Z prac Zarządu – kwiecień 2021

NGAP rekomendowała konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Trzy projekty zostały zakwalifikowane negatywnie ponieważ nie spełniały celów ujętych w Statucie PKTR „Leliwa” Edycja 2018. Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w I kwartale 2021 r. w miesiącu marcu odnotowano w sumie 2 wpłaty. Zarząd RTR… Continue reading

Komunikat

Zarząd PKTR „Leliwa” w trybie roboczym przekazał informację do RTR, iż organizatorzy rajdów planowanych w kwietniu odwołali przeprowadzenie imprez. Jednocześnie Rajd „Jodłówka” planowany w terminie 1 maja 2021 został przełożony na 9 maja. Proszę śledzić komunikaty dotyczące imprez aby być na bieżąco.