Nie jedziemy na kresy …

W związku z informacją przekazaną przez Zarząd RTR, Prezes PKTR „Leliwa” odwołuje wspólne zabezpieczenie Rajdu Mohorta planowanego w dniach 31.07-02.08.2020. Celem rajdu była propagacja zasad polskiego dowódcy na kresach jak również przypomnienie jego wizerunku. Oprócz planowanego przejazdu na kresy pomysłem były warsztaty regionalne. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju… Continue reading

Z prac Zarządu – lipiec 2020

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przypomniał o obowiązku uiszczania opłat składek członkowskich zgodnie z zadeklarowaną procedurą. Termin dla systemu 12-miesięcznego upływa 25 lipca. W zakresie „Rajdu Mohorta” ustalono, że rajd ten nie odbędzie się. Pomysł zostaje przeniesiony na przyszły rok. UM Błażowa poinformował, że podjął decyzję o odwołaniu Rodzinnego Rajdu Rowerowego planowanego… Continue reading

Z prac Zarządu – czerwiec 2020

W trybie roboczym przyjęto wniosek do wprowadzenia do Harmonogramu Zamierzeń Sezon 2020 imprezy zgłoszonej przez UG Zarzecze w terminie 21 czerwca 2020 – „Wakacyjny Rajd Rowerowy Szlakiem Gminy Zarzecze”. W trybie roboczym uzgodniono, iż w związku z brakiem powiadomienia przez UMWP w zakresie kwalifikacji zgłoszonego projektu „Rajd Pokoju szlakiem Green Velo”… Continue reading

Edycja RP szlakiem GV odwołana

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informację o odwołaniu rajdu. Poniżej tekst komunikatu kolegów z Rzeszowa: „Zarząd RTR podjął decyzję o odwołaniu Rajdu Pokoju szlakiem Green Velo planowanego w terminie – 27 czerwca br., w związku z brakiem potwierdzenia kwalifikacji przedmiotowego rajdu do finansowania w ramach złożonego projektu przez UMWP. Proszę śledzić… Continue reading

Nie będzie 16 ETTR w Bośni-Hercegowinie

W związku z informacją z PTTK O/Rzeszów odwołany jest 16 ETTR w Bośni-Hercegowinie. Poniżej treść otrzymanej informacji: „Biorąc pod uwagę obecny kontekst związany z kryzysem zdrowotnym w Europie, nie można zorganizować 16. Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej zaplanowanego na 4-11 lipca 2020 r. w Banja Luce (Bośnia-Hercegowina); został on zatem przełożony… Continue reading