Z prac Zarządu – listopad 2019

Zarząd Koła informuje, iż Przewodniczący NGAP przedstawi propozycję zagadnień do ujęcia w projekcie składanym do UM Przeworsk dotyczącą sezonu 2020 na NWZC PKTR „Leliwa”. Pamiętajmy o fakcie rocznicy powstania Koła – w 2020 przypada 10 rocznica, czyli będziemy obchodzić mały jubileusz. Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha do osób zalegających ze… Continue reading

NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 23 listopada 2019 r. o  godz. 14.00 w MOSiR Przeworsk, przy ulicy Budowlanych 9 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia…. Continue reading

Wyjazd do Ożanny

Koledzy ze Stowarzyszenia Rowerowego w Kańczudze oraz „RAJ Rowerowo Aktywny Jarosław” zapraszają do uczestnictwa w integracyjnym wyjeździe do Ożanny w dniu 27 października br. (niedziela). Start Rynek Przeworsk godz. 9.00 – trasa na mapce. Informacji udziela Pan Daniel Futoma – nr tel.: 517809719. Przewidziano ognisko. Uczestnicy zgodnie z zasadą PTTK zabierają… Continue reading

Słoneczny Rajd Jesienny z MOSiR Przeworsk

W kilku słowach można określić atmosferę Jesiennego Rajdu Rowerowego z MOSiR w Przeworsku – lato w pełni w październiku. Słoneczna pogoda towarzyszyła nam przez cały czas. Z przyjemnością pokonaliśmy trasę około 40 km, tym bardziej, że nasi członkowie Koła wyznaczyli trasę przysiółkami, lokalnymi drogami, wśród pól, lasów i łąk. Trasa… Continue reading

„Z kolejką za pan brat” – Patronat Starosty Powiatu Przeworskiego

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informację, iż Pan Bogusław Urban – Starosta Powiatu Przeworskiego objął patronatem honorowym imprezę „Z kolejką za pan brat”, planowany termin  imprezy to 20 października br. Zrząd Koła dziękuje Panu Staroście za ten gest podnoszący rangę imprezy i jednocześnie zakończenia sezonu 2019 przez oba Stowarzyszenia. Zapraszamy do… Continue reading

„Z kolejką za pan brat” czyli zakończenie sezonu 2019

Zarząd PKTR „Leliwa” informuje, że zakończenie sezonu 2019 planowane jest wspólnie z kolegami z RTR. Termin rajdu rowerowego „Z kolejką za pan brat” – 20 października 2019 r. Start rowerzystów – godz. 9.00 Rynek w Przeworsku. Odjazd kolejki – Wąski Tor Przeworsk ul. Lubomirskich 14 o godz. 10.00 W związku… Continue reading

Inicjatywa MOSiR Przeworsk

Kolejna propozycja aktywnego spędzenia czasu tym razem u Nas w Przeworsku. Startujemy 13 października br. o godz. 12.00 z ul. Budowlanych w Przeworsku. Szczegóły imprezy na plakacie. Trasa na mapce oraz regulamin rajdu dla chętnych którzy zgłoszą akces uczestnictwa w tej imprezie. Zarząd PKTR „Leliwa” w imieniu organizatora zaprasza wszystkich… Continue reading