Komunikat organizatora rajdu PTTK

Zarząd PKTR „Leliwa” został poinformowany, iż organizator rajdu „Powitanie Wiosny – Wilcza Wola” zdecydował o zrezygnowaniu z opłaty wpisowej. Dla chętnych zalecenie aby zabrać ze sobą „coś na ząb” czyli w programie tradycyjne ognisko. Termin oraz miejsce startu nie ulegają zmianie. W imieniu organizatora zapraszamy na tę rowerową wycieczkę …

Start z PTTK O/Rzeszów

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informację o rajdzie „Powitanie Wiosny – Wilcza Wola” od Koła Terenowego nr 32 PTTK O/Rzeszów w dniu 22 marca 2020. Wycieczkę rowerową prowadzą przodownicy turystyki kolarskiej Barbara i Julian Podsiadło (tel. 606 951 834). Zarząd rekomenduję tą imprezę życząc szerokości wszystkim uczestnikom. Plan wycieczki: 1. Zbiórka o… Continue reading

Słowacja …

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał od organizatora akcji „Aktywni zimą” informację o zjazdach na Słowacji, które zakończyły formalnie program w sezonie 2019/2020. Jednocześnie dla miłośników nart jest dobre info, że Piotr zaprasza na indywidualne zjazdy z KS Grunwald-Budziwój do Białki w dniu 7 marca. Jeszcze raz gratulujemy przeprowadzenia całego programu dla… Continue reading

Z prac Zarządu – luty 2020

Zarząd PKTR „Leliwa” podjął ostateczną kwalifikację zgłaszanych imprez przez podmioty współpracujące w tym zakresie oraz prześle informację do podmiotów o swojej decyzji co oznacza, że został przyjęty do realizacji Harmonogram Zamierzeń w sezonie 2020. Dla celów ewidencyjnych stwierdza się, iż w dniu 14 lutego 2020 r. Prezes Zarządu Pan Michał… Continue reading

16 UETC w Bośni i Hercegowinie

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informację o 16 Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej UECT w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina) w dniach 4-11 lipca 2020 roku, przesłaną przez PTTK O/Rzeszów: Komunikat: W związku z odbywającym się w tym roku 16 Europejskim Tygodniem Turystyki Rowerowej UECT prosimy osoby chętne uczestniczyć w tym wydarzeniu o rozważenie spraw związanych z rejestracją… Continue reading

Z prac Zarządu – styczeń 2020

W celu formalnym stwierdza się, iż NGAP opracowała wniosek projektu na konkurs ogłoszony przez UM Przeworsk, proponowana kwota 10000,00 zł. Burmistrz Miasta Przeworska Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. przyznał kwotę 3000,00 zł na realizację przedmiotowych zadań ujętych w projekcie. Prezes PKTR „Leliwa” Pan Michał Machaj dokonał… Continue reading