Rajd w Czechach odwołany

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informacje od organizatora rajdu rowerowego Europejski Dzień Kolarstwa – Trójstyk; XX Jubileuszowy Rajd do Źródeł Olzy planowanego w dnia 15-17 maja 2020 o odwołaniu imprezy ze względu na sytuację zdrowotną w kraju. Proszę śledzić kolejne komunikaty. Niektóre z odwołanych imprez są przenoszone do realizacji w nowych… Continue reading

NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd PKTR „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKTR „Leliwa”, którego odbycie ustala na dzień 23 maja 2020 r. godz. 18.30 poprzez komunikator Skype z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności…. Continue reading

Z prac Zarządu – kwiecień 2020

W związku wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce w zakresie zakażeń koronawirusem COVID-19 przedłuża się termin przyjęcia zażaleń i wniosków kierowanych do członków Zarządu PKTR „Leliwa” do dnia 15 czerwca 2020. Zażalenia i inne zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej na wskazany adres w zakładce „Kontakt”. W zakresie imprez ujętych w… Continue reading

Odwołujemy rajdy

Zarząd PKTR „Leliwa” odwołuje imprezy które miały się odbyć 26.04 (Zarzeczański Rajd Krajoznawczy) i 01.05 (Rajd „Jodłówka”) ze względu na panujący stan  pandemii w kraju. Razem z kolegami z RTR czekamy na decyzje  rządu w sprawie zniesienia restrykcji w zakresie imprez sportowych. Informacje dotyczące kolejnych imprez ujętych w Harmonogramie Zamierzeń… Continue reading

Z prac Zarządu PKTR „Leliwa” – marzec 2020

W związku z planowanym wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce w zakresie zakażeń koronawirusem COVID-19 od 14 marca 2020 do 14 kwietnia 2020 członkowie Zarządu PKTR „Leliwa” przyjmują zażalenia i inne zgłoszenia w formie elektronicznej na wskazany adres w zakładce „Kontakt”. W zakresie imprez ujętych w Harmonogramie Zamierzeń PKTR „Leliwa” w… Continue reading

Komunikat PTTK O/Rzeszów

Zarząd PKTR „Leliwa” informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Premiera o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zaplanowane imprezy przez Oddział PTTK w Rzeszowie zostają odwołane do dnia 15 kwietnia 2020. W związku z powyższym dwa rajdy z PTTK nie odbędą się w wyznaczonym terminie. Można jeździć indywidualnie na własną odpowiedzialność unikając większych… Continue reading