Z prac Zarządu – wrzesień 2021

Wiceprezes-Sekretarz Zarządu Pan Marian Wołowiec przedstawił ocenę przesłanych informacji z obszaru konkursu projektów dla ngo przesyłanych przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku za sierpień 2021 r. opracowaną przez NGAP. NGAP w sierpniu nie prowadziła analizy projektów.

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w III kwartale 2021 r. w miesiącu sierpniu nie odnotowano wpłat składek członkowskich. Skarbnik Zarządu PKTR „Leliwa” prześle SMS informujący o zaległości opłat składek członkowskich do członków zalegających.

Prezes Zarządu RTR Pan Tomasz Nalepa wziął udział w spotkaniu w ramach badania dotyczącego opracowania Regionalnej Polityki Rowerowej województwa. Spotkanie odbyło się w formie on-line dnia 6.09. w godzinach 17:00-19.00 na Platformie Whereby https://eu-consult.whereby.com/pokój Informacje ze spotkania zostały przekazane w trybie roboczym Zarządowi  PKTR „Leliwa”.

Do najważniejszych zadań należy zabezpieczenie imprez: Jesienny Rajd Rowerowy z MOSiR, Jesienny Rajd Rowerowy Szlakiem Gminy Zarzecze.

Zarząd PKTR „Leliwa” podjął decyzję, iż ze względów technicznych (uszkodzone torowisko) Rajd Kolejkowy nie zostanie przeprowadzony. Zakończenie sezonu planowane jest wspólnie z GOSiR Zarzecze.

Do Zarządu PKTR „Leliwa” wpłynęło powiadomienie od członka rodziny, iż Pan Stanisław Sas zmarł 8 kwietnia 2021. Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu PKTR „Leliwa” Edycja 2018 członkostwo w Kole ustaje na skutek zgonu członka. W związku z powyższym Zarząd PKTR „Leliwa” podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków Koła Pana Stanisław Sas. Członkom rodziny składamy kondolencje.

Zmiany zostały wprowadzone w zakładce „Członkowie”

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz