Z prac Zarządu – sierpień 2021

Wiceprezes-Sekretarz Zarządu Pan Marian Wołowiec przedstawił ocenę przesłanych informacji z obszaru konkursu projektów dla ngo przesyłanych przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku za czerwiec 2021 r. opracowaną przez NGAP. NGAP wraz z Zarządem opracowała i zgłosiła wniosek o grant pt. „Rowerem po ziemi przeworskiej”.

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w III kwartale 2021 r. w miesiącu lipcu nie odnotowano wpłat składek członkowskich. Wpłynął przelew z UM Przeworsk w zakresie wykonania zadania publicznego – „Rowerem po ziemi przeworskiej”. Skarbnik Zarządu PKTR „Leliwa” prześle SMS informujący o zaległości opłat składek członkowskich do członków zalegających.

W dniu 3 września 2021 planowany jest rekonesans Rajdu Ludzi Pracy w Skrzyszowie przez Zarząd RTR. Wnioski z rekonesansu zostaną przekazane w trybie roboczym.

Do najważniejszych zadań należy zabezpieczenie imprez: Żabi Kraj (Czechy), Rajd charytatywny – Dar Serca, Rowerem po ziemi przeworskiej, Rajd Ludzi Młodych oraz Rajd Ludzi Pracy.

Zarząd PKTR „Leliwa” prześle pismo do Burmistrza Miasta Przeworsk oraz Starosty Powiatu Przeworskiego z informacją o podpisaniu Listu Intencyjnego z PTTS „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej dotyczącego współpracy przy organizacji imprez rowerowych pomiędzy obu stowarzyszeniami.

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz