Z prac Zarządu – luty 2021

W styczniu poddano analizie projekty oraz inicjatywy:

  1. Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca – Wspieranie Lokalnych Działań Strażniczych – nie dotyczy RTR.
  2. ETNOPOLSKA 2021 – nie dotyczy RTR.

Pozytywnie oceniono udział w konferencjach „NGO i Biznes. Co przyniesie 2021 rok i jak się do tego przygotować?” oraz „Inkubator Włączenia Społecznego”.

W tym punkcie obrad Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek członkowskich w I kwartale 2021 r. w miesiącu styczniu odnotowano w sumie 1 wpłatę.

Do dłużników wystosowano Wezwania Dłużnika z terminem wpłaty zaległych składek do dnia 20 marca 2021. Skarbnik Zarządu powiadomi Zarząd PKTR „Leliwa” o realizacji wpłat dotyczących zaległości. Wobec dłużników którzy nie uiszczą należnej opłaty za składki członkowskie zostaną wszczęte procedury końcowe określone w Statucie PKTR „Leliwa” Edycja 2018.

W trybie roboczym Zarządy RTR i PKTR „Leliwa” przekazały dane w zakresie kwalifikacji imprez w sezonie 2021. Harmonogram zgłoszonych imprez w sezonie 2021 zamieszczono w zakłądce „Zamierzenia”.

KR w protokole za 2020 nie wniosła uwag do polityki finansowej Zarządu PKTR „Leliwa”. Wobec dłużników uchylających się od wpłaty składek członkowskich zaleciła wykorzystanie procedury ustalonej w Statucie PKTR „Leliwa” Edycja 2018.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz