Z prac Zarządu – lipiec 2020

Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przypomniał o obowiązku uiszczania opłat składek członkowskich zgodnie z zadeklarowaną procedurą. Termin dla systemu 12-miesięcznego upływa 25 lipca.

W zakresie „Rajdu Mohorta” ustalono, że rajd ten nie odbędzie się. Pomysł zostaje przeniesiony na przyszły rok. UM Błażowa poinformował, że podjął decyzję o odwołaniu Rodzinnego Rajdu Rowerowego planowanego w dniu 9 sierpnia 2020.

11-12 lipca odbyły się dwie imprezy RLG oraz Dni Przeworska. Frekwencja członków w obu imprezach była niska. Należy zwiększyć dyscyplinę w zakresie udziału członków poprzez wysyłanie SMS informującym o danej imprezie.

Wszelkie informacje dotyczące sprawozdań za 2019 a składanych w 2020 są opisane w artykule (link: https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdania-finansowe-organizacji-pozarzadowych-w-2020-r-jakie-zmiany).

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz