Kurtyna wody na rajdzie w Dubiecku

3 maja 2019 wszystkie podmioty zaangażowane w procesie organizacji rajdu rozpoczęły realizacje nałożonych zadań. Zaczęliśmy od rejestracji uczestników (potwierdzenie zgłoszeń internetowych).  Następnie zrealizowaliśmy instruktaż dla uczestników, pamiątkowe zdjęcie prze bramą (system wizualizacji UWP oraz Green Velo), ustawienie kolumny marszowej i w asyście patrolu policji ruszyliśmy ku przygodzie. Można podkreślić, iż deszcz nas nie opuszczał ale stanowił też dodatkową atrakcję …

Wszystkie założone cele zostały osiągnięte: Cerkiew Św. Dymitra, „Dolina bobrów”, ścieżka dydaktyczna „Kopaniny”, przeprawa promem przez San oraz rezerwat „Kozi garb”. W Piątkowej czekał na Nas poczęstunek, który wzmocnił nasze siły zwłaszcza, że deszcz nie odpuszczał. Podładowaliśmy wafelkiem nasze akumulatory przed podjazdem na wzniesienie koło Leśniczówki w m. Dylągowa. Na zakończenie rajdu również czekał na Nas posiłek. W tym miejscu wydano pamiątkowe dyplomy, opaski RTR, mapki z trasą rajdu oraz losowano nagrody dla uczestników rajdu. Nagrody wręczali Prezes RTR Pan Tomasz Nalepa oraz Prezes PKTR „Leliwa” Pan Michał Machaj, który dodatkowo sprawował nadzór nad aplikacją losującą nagrody dla uczestników rajdu.

Imprezę uświetnił występ zespołu ludowego a Członek Honorowy PKTR „Leliwa” Pan Aleksander Międlar dał solowy popis śpiewu. W takiej atmosferze Prezes RTR rozwiązał rajd i życzył wszystkim uczestnikom szerokości podczas powrotu do domu.

Wójt gminy Dubiecko Pan Jacek Grzegorzak przekazał informację, iż dzięki wsparciu finansowym UMWP  możliwa była organizacje rajdu. UWMP jest partnerem w tej imprezie. Ważnym działaniem było również uzyskanie zgody objęcia patronatem honorowym przez: ROT Świętokrzyskie i Marszałka Województwa Podkarpackiego, wspomniał jednocześnie o patronacie medialnym (Radio VIA oraz Głos znad Sanu). Prezes RTR podziękował bratniemu stowarzyszeniu PKTR „Leliwa”, które aktywnie wsparło zabezpieczenie przejazdu kolumny marszowej na trasie rajdu.

Z tego miejsca dziękujemy Policji, Straży Pożarnej, Kołu Gospodyń Wiejskich z Piątkowej, kolegom z PKTR „Leliwa”, Wójtowi Gminy Dubiecko oraz Panu Bartoszowi Nalepie – autorowi plakatu i pamiątkowego dyplomu dla uczestników DRK szlakiem GV.

Jak zwykle kilka fotek oddających atmosferę rajdu:

Na starcie, rejestracja, instruktaż oraz pamiątkowe zdjęcie

Pierwsza atrakcja przejście po kładce nad Sanem, niby nic ale w deszczu to mały wyczyn …

Na trasie – jechaliśmy w kilku grupach rowerowych

Cerkiew Św. Dymitra w Piątkowej

Po dwóch punktach programu czas na chwilkę relaksu i posiłek

Na trasie  – „Bobrowa Dolina”, po prawej stronie strumyk  i żeremia bobrowe

Dojechaliśmy do ścieżki dydaktycznej „Kopaniny”. Chwila przerwy, wafelek, woda przed niezłą górką w m. Dylągowa

Pokonać samego siebie, cóż część osób wprowadziła rowery na wzgórze koło leśniczówki w m. Dylągowa …

Chwilka przerwy przy budowie nowego mostu na rzece San. 9 kwietnia na rekonesansie zaczynali stawiać przęsła. Dziś most łączy oba brzegi – to zwiastun, iż dni promu są policzone …

Może to jedna z ostatnich przepraw promowych na rzece San …?

Rezerwat „Kozi garb” okazał się najtrudniejszym odcinkiem trasy – cóż jazda po błotnistej nawierzchni nie jest prostym zadaniem …

Losowanie nagród, wydanie pamiątkowych dyplomów dla uczestników rajdu, map Nadleśnictwa Dynów z trasą rajdu oraz opasek RTR

Po trudach rajdu wskazany był poczęstunek. Wszyscy uczestnicy rajdu chwalili trud Koła Gospodyń Wiejskich z Piątkowej

I do tańca i do śpiewu – Członek Honorowy PKTR „Leliwa” Pan Aleksander Międlar w akcji …

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz