Sesja Rady Miasta Przeworska

29 maja odbyła się Sesja Rady Miasta Przeworska na którą zaproszone zostały organizacje NGO. Koło reprezentowali Prezes – Pan Michał Machaj oraz Przedstawiciel Koła – Pan Tomasz Nalepa. Każdy z podmiotów przedstawiał wpływ przyznanych środków dotacji na realizację założonych celów. PKTR „Leliwa” zgłosiło projekt grantu na ogłoszony konkurs przez Burmistrza Miasta Przeworska.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany. Przyznano nam kwotę 2000,00 zł w ramach której zrealizowano następujące cele:
1/ W dniu 24.09.2017 r. przeprowadzono imprezę charytatywną „Rajd dla Hospicjum” – około 100 uczestników zgłoszonych do imprezy.
2/ Promocja miasta Przeworska i działalności stowarzyszenia poprzez dodruk kroniki celem przekazania instytucjom wymienionym w ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (art. 1 i 5) – dodrukowano 10 szt. Kroniki.
3/ Zakupiono rower jako nagrodę dla najbardziej aktywnego członka Koła.

Dotacja wpłynęła pozytywnie na członków Koła. Zaobserwowano polepszenie komunikacji w grupie, zwiększyła się aktywność poszczególnych członków gdy informacja o pozytywnej kwalifikacji oferty dotarła do osób należących do PKTR „Leliwa”. Dotacja umożliwiła przekazanie Kronik do wskazanych w ustawie podmiotów co pozwoliło na prawne rozliczenie zobowiązań Koła jak również w przyszłości przyczyni się do propagacji wiedzy o stowarzyszeniu, regionie przeworskim jak i samym mieście. Jest to możliwe poprzez udostępnienie czytelnikom przez wskazane biblioteki Kroniki Koła jako wydawnictwa do wypożyczenia. Ponadto Zarząd zakłada, iż studenci piszący prace dyplomowe z obszaru sportu oraz NGO będą sięgali po takie opracowanie co pozwoli na cytowanie Kroniki jako źródła literaturowego. Zakupienie roweru jako nagrody dla najbardziej aktywnego członka, a właściwie informacja o tej nagrodzie podniosły frekwencję członków Koła na imprezach co przełożyło się na zdrową rywalizację. W przyszłości Zarząd Koła zamierza pozyskać fundusze na zakup nowych strojów rowerowych. Takie działanie wpłynie na zacieśnienie więzi wśród członków jak również zamieszczone logo sponsora powinno być żywą reklamą naszego regionu.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz