Z prac Zarządu – maj 2021

Wiceprezes-Sekretarz Zarządu Pan Marian Wołowiec przedstawił ocenę przesłanych informacji z obszaru konkursu projektów dla ngo przesyłanych przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku za kwiecień 2021 r. opracowaną przez NGAP. Projekt „Równać Szanse – Małe Granty!” przez NGAP został zakwalifikowany pozytywnie. Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha przedstawił informację w zakresie analizy wpłat składek… Continue reading

Komunikat „Jodłówka”

Zarząd PKTR „Leliwa” podjął decyzję, iż w związku z sytuacją zdrowotna w kraju oraz ograniczeniami w zakresie ilościowego udziału uczestników w imprezach termin Rajdu „Jodłówka” zostaje przesunięty. Chętni którzy planują wziąść udział w rajdzie proszeni są o śledzenie komunikatów. Komunikat o przeprowadzeniu rajdu wraz z nowym terminem zostanie podany z… Continue reading