Z prac Zarządu – luty 2021

W styczniu poddano analizie projekty oraz inicjatywy: Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca – Wspieranie Lokalnych Działań Strażniczych – nie dotyczy RTR. ETNOPOLSKA 2021 – nie dotyczy RTR. Pozytywnie oceniono udział w konferencjach „NGO i Biznes. Co przyniesie 2021 rok i jak się do tego przygotować?” oraz „Inkubator Włączenia Społecznego”…. Continue reading